Ласкаво просимо Вам виповнився 21 рік?

Відповідальне ставлення до ігрового процесу – один з пріоритетів нашої компанії

Згода на обробку персональних даних

  «ЗГОДА-ДОЗВІЛ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ» (далі – Згода)

  1. надаю свою згоду/дозвіл на обробку:

   1. Товариство з обмеженою відповідальністю «БГГ Технолоджіз Україна», код ЄДРПОУ 43350359, юридична адреса: вул. Говорова Маршала, будинок 18, офіс 15, 65009, м. Одеса (далі у тексті – Товариство) Персональних даних (будь-якої інформації, що стосується мене, в тому числі, однак не виключно інформації щодо прізвища, власного імені, по-батькові, паспортних даних, РНОКПП, дати та місця народження, громадянства, адреси місць проживання та реєстрації, сімейного, соціального, майнового стану, освіти, професії, доходів, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо (далі у тексті – Персональні дані) Власника персональних даних, з метою здійснення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування повного кола послуг Товариством, у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із Власником персональних даних за допомогою засобів зв’язку;
   2. Товариством інформації з метою отримання мною послуг Товариства. Зазначена Згода надається на строк, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої цією Згодою, та підтверджую, що я письмово повідомлений про володіння персональними даними, про склад та зміст зібраних Товариством персональних даних, про включення моїх Персональних даних до бази персональних даних Товариства, про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, про мету збору даних та осіб, яким передаються Персональні дані, засвідчую, що склад та зміст Персональних даних є відповідним визначеній вище меті обробки Персональних даних;
  2. не заперечую проти:

   1. отримання від Товариства листів/ інформації/ повідомлень будь-якого, в тому числі, рекламного характеру;
   2. самостійного, на власний розсуд залучення Товариством у встановлений законом спосіб третіх осіб для обробки моїх Персональних даних та без моєї, як Власника персональних даних, згоди;
   3. того, що Персональна інформація може бути розкрита на запит або в ситуаціях, які дозволені законом відповідними органами: державними, регулюючим або виконавчим.
  3. Мені зрозуміло та я повністю погоджуюся з вимогами, передбаченими Податковим кодексом України, щодо сплати податку з виграшу податковим агентом у розмірі 18 % (вісімнадцяти відсотків) та військового збору у розмірі 1.5% (півтора відсотка).

  4. Мені зрозуміло та я повністю погоджуюся з обмеженнями про те, що гравець може вносити/отримувати до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень 00 коп. готівкою у день. Після перевищення зазначеної суми – внесення грошових коштів здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Товариства – (картковий) рахунок гравця у відповідності до вимог Постанови НБ України №148 від 29.12.2017.